Rok skúseností v slovenskej samospráve

Autor: Filip Húšťava | 31.12.2011 o 13:35 | (upravené 1.1.2012 o 22:19) Karma článku: 6,17 | Prečítané:  518x

Často počuť, že v realite je všetko iné ako teória na akademickej pôde. Ale že by to bol až taký rozdiel, som netušil ani vo sne. Zamýšľam sa nad príčinami tohto stavu, ponúkam niektoré, podľa mňa, absurdnosti, s ktorými som sa za rok aktívneho pôsobenia v samospráve stretol.

Verejná voľba, participácia občanov na rozhodovaní, konsenzus, transparentnosť. Pojmy, ktoré by mali byť automaticky prítomné v činnostiach samosprávy. Ale realita je iná.

Slovenská samospráva trpí na absolútny nezáujem verejnosti. A pritom by to mala byť oblasť, ktorú ľudia najviac sledujú, keďže sa ich fungovanie orgánov obce bezprostredne dotýka. Môžme len špekulovať nad dôvodmi, prečo to tak je. Každopádne takmer 23 rokom po revolúcii mám pocit, ako keby hĺbka demokracie, ktorú ľudia môžu využiť, bola stále nepochopená. A práve od tohto nezáujmu, nepochopenia a nevyužívania svojich občianskych práv sa odvíjajú niektoré absurdnosti, ktoré majú v tomto stave živnú pôdu. Tak napríklad:

 

  1. Tajné stretávanie zastupiteľstva - Hneď pri prvom neformálnom stretnutí novozvolených poslancov s novozvoleným starostom som zažil šok. Ako jediný som sa vyslovil proti tajným stretnutiam zastupiteľstva, ktoré sa celkom verejne nazývajú "Pracovné porady". Bolo mi povedané, že to predsa nie je tajné zasadnutie, že o ničom nehlasujeme, len sa oboznamujeme s materiálmi a detailami niektorých tém. Argumentoval som, že ja, aj keď som dostal mandát od občanov ako poslanec, sa necítim byť privilegovaný na to, aby som dostával viac informácií ako verejnosť. Okrem toho pracovné porady pokladám za zbytočné využitie času, nielen času poslancov, ale aj starostu a pracovníkov obce, ktorí sa takisto porád zúčastňovali. Podľa mňa by bolo efektívnejšie, aby sa materiály a detaily zverejňovali na webovej stránke obce, poslanci by na ne boli napríklad upozornení formou mailu, mohli by si materiály pozrieť a verejnosť by pritom nebola o informácie ukrátená. Úspora času je evidentná, každý by si mohol pozrieť, čo ho zaujíma, kedy ho to zaujíma, stanovisko by podľa potreby zaujali komisie. Ak by existovala diskusia na stránke, mohli by sa niektoré detaily upravovať za pochodu. Na moje ročné upozornenia, kedy som opätovne zdôrazňoval, že pracovné porady sú vecne obchádzaním zákona o obecnom zriadení a zbytočným mrhaním času, nikto z kompetentných nepodnikol kroky, ktoré by daný stav riešili. Jediným argumentom pritom je, že to tak funguje všade. To ale mne nestačí. Prestal som navštevovať tajné stretnutia a začal som sa "hrať na občana" na verejných zastupiteľstvách. A budem tak pokračovať, pokiaľ sa veci nezmenia. Bohužial, podobné aktivity sú zákonne takmer nepostihnuteľné. A verejnosť je stále spiaca.
  2. Preplatenie dovolenky starostom - zaujímavá to povolebná téma. U nás to prebehlo veľmi netradične. Hneď na slávnostnom zasadnutí, mimo programu, pracovníčka obce pristúpila k novozvolenému starostovi s odôvodnením, že na to zabudla, a s žiadosťou bývalého štatutára obce o preplatenie dovolenky za dva roky. Novozvolený starosta a takisto poslanci nevedeli, čo sa deje, aké majú zaujať stanovisko. A tlaky prívržencov bývalého vedenia poslancov tlačili do hlasovania poukazovaním na zákon. Dodnes ľutujem, že som sa len zdržal. Žiadosť bola o chlp prijatá. Neviem sa zbaviť pocitu, že starostovia, ktorí odchádzali, mali podobnú žiadosť odpísanú jeden od druhého, využili realitu v samospráve, že evidenciu dovoleniek vedie úrad len sporadicky a fakticky si starosta vrámci pracovnej doby zariadi kopec iných súkromných vecí, na ktoré si normálni ľudia musia vziať dovolenky ... Ale zákon je zákon. Aj keď morálka absentuje. Mimo programu, bez poučenia, využitie situácie ... aj taká je realita.
  3. Zverejnenie rozpočtu obce - moje prvé kroky vo funkcii boli smerované k informovaniu verejnosti, pretože po minulom vedení existovalo takmer úplné informačné embargo, existovalo kopec dohadov, dezinformácií a pochybností. V realite samosprávy som nemal skúsenosti, ale snažil som sa riadiť zdravým rozumom, veci som mal v úmysle spracovať tak, aby ich pochopili všetci ľudia, aby sa začali vzdelávať vo veciach verejných a aby získavali prepotrebný prehľad. Preto som zverejnil rozpočet podľa jednotlivých "stredísk" (ako napr. obecný úrad, odpady, osvetlenie, ... ) na mojej facebookovskej poslaneckej skupine. Čo sa stalo potom, mi vzalo kompletne predstavu o odbornosti a spôsobilosti, ktorá som veril, že bola prítomná u pracovníkov obce, ale takisto u orgánov obce spoločne s niektorými poslancami. Bolo mi povedané, že podobné veci by sa mali zverejňovať len na obecnej stránke, že sa to nehodí. A bolo mi to povedané skutočne drsnými spôsobmi. Podobné chovanie ma doslova šokovalo ... a v sebe som prehodnocoval, o čom to na fakulte hovorili, keď spomínali napr. benchmarking, ktorého základ je práve transparentnosť, dostupnosť informácií. Či opäť participácia občanov na tvorbe rozpočtu, či aj taký participatívny rozpočet, kedy ľudia rozhodnú o tom, aké projekty obec bude robiť. Šok bol skutočne drsný, ale bol som na dobrej ceste k asertívnemu správaniu. Za čo som vďačný. Mimochodom, ilúzie o zdravom rozume týchto ľudí som úplne stratil.
  4. Transparentnosť - veľmi sexy slovo a téma v predvolebných kampaniach. V realite prázdna fráza a mám pocit, že väčšina ľudí, ktorí vďaka nej uspeli vo voľbách, obsah tohto slova ani len nechápu. Transparentnosť nie je len možnosť, transparentnosť, už z prekladu tohto slova, znamená priehľadnosť. Transparentnosť nie je poskytnutie telefónneho čísla priamo na starostu. Transparentnosť nie je ochota ukázať informácie, keď si po ne niekto príde. Transparentnosť je celková priehľadnosť informácií, ale takisto postupný proces vzdelávania verejnosti, vysvetľovanie a zjednodušenie niektorých zložitých oblastí tak, aby verejnosť mohla zaujať postoj ... Preto, čo sa stransparentnosti týka, je slovenská samospráva, väčšina obcí u nás, ešte len pred plienkami. Chýba vo väčšine oblastí činnosti samosprávy, vo financiách, v starostlivosti o majetok, v investíciách, v zamestnanosti na úrade a tak ďalej ... A je to priatelia, veľmi vážna vec ...
  5. Webové diskusie - spustenie novej stránky obce, ktorú vo voľnom čase urobil jeden z občanov obce (príklad participácie občanov) a tak ušetril obci pár tisíc € (ekonomické pozitívum participácie občanov), znamenalo výrazný posun smerom k informovanosti občanov a ich postupného zapájania do správy vecí verejných. Úžasná stránka ponúkala blogy, ktoré mohli občania písať a takisto pod nimi priestor na diskusie. Aj anonymných užívateľov. Stránka zaznamenala neskutočnú návštevnosť, ktorú podľa môjho názoru spôsobila dovtedajšia absencia informácií, takisto zvýšený povolebný záujem ... a tiež samotné diskusie. Bolo zaujímavé sledovať, ako sa vývíjali, ako sa objavovali aj negatívne komenty a správanie, ale ľudia znalí problematiky začali sledovať akúsi vnútornú kontrolu tejto novovznikajúcej komunity. Takisto sa začali objavovať riešenia niektorých problémov, ktoré obec trápili, či podnety, ktoré ľudí najviac zaujímali. Diskusie zvyšovali participáciu občanov, ich povedomie, okrem toho pri návšteve absorbovali ostatné dôležité informácie zo života obce. Bohužial. Vnútornej kontrole nebol dopriaty čas na vyzretie a niektoré ironické poznámky a nedostatok nadhľadu spôsobili jednostranné, takmer bez vysvetlenia realizované, zrušenie diskusií a blogov. Poslanci stratili možnosť prezentovať svoje názory v diskusiách, stratili priame spojenie s verejnosťou ... takisto priestor na stránke. Aspoň sa mi podarilo predložiť uznesenie, že budúce zásahy do funkcionality webu bude schvaľovať zastupiteľstvo. Ktoré však rozhodnutie starostu potvrdilo ... Veľmí vážnou témou je v podobnej veci rozhodnutie súdu, ktoré zasahuje do slobody prejavu a prináša počiatočný precedens na riešenie podobných aktivít do budúcnosti. Verím, že to nebude znamenať koniec virtuálnej komunikácie, zabrzdenie participácie ... Koniec koncov, aj v týchto virtuálnych diskusiách sa prejavuje stav spoločnosti ako celku ...
  6. Investície obce a informácie o nich - kompetentní si predstavujú informovanie o dôležitých investíciách obce (cesty, chodníky, siete, rekonštrukcie, ... ) veľmi zvláštne. A pritom práve tieto aktivity sú fakticky najcitlivejšie pre verejnosť. Jedným z mojich prvých návrhov bol návrh o pravidelnom informovaní o stave investícií obce. Webový priestor už bol vytvorený a mňa už štvalo, že neviem odpovedať na otázky občanov, v akom stave tá ktorá vec je. Nešlo o žiadnu vedu. Napísať predpokladaný rozvrh prác, predpokladaný obnos €, ktorý bude daná vec stáť a prelinkovanie na faktúry, ktoré zverejnené tak či tak musia byť. A aktuálna informácia, čo sa vo veci robí a prípadne krátky opis, aké budú ďalšie kroky a kedy. Nič viac, nič menej. Neviem, čo na tom môže byť, ale návrh neprešiel, pretože by vraj znamenal zvýšené nároky na prácu na úrade. Momentálne sa tejto veci venuje jeden z poslancov, ktorý robí prácu za úrad ... ale neposúva informácie ďalej, takže je to pre ostatných takisto neefektívne ako predtým.
  7. Záverečný účet obce a rezervný fond - Rezervný fond je zaujímavá vec. Najľahšie sa z neho berú peniaze na všakovaké aktivity, ktoré pri nedostatku informácií o nich vyzerajú veľmi záhadne. Preto hovorím, že ak sa niekto bojí transparentnosti a neaplikuje ju v samospráve, sám si sebe ubližuje, pričom veci nemusí robiť zle. Aj to som hovoril kompetentným už pár krát. Ale späť. Rezervný fond má zo zákona povinnosť obec vytvárať z prebytku čerpania rozpočtu, minimálne však 10%. Aká je však prax? Väčšina samospráv zabúda na skutočnú funkciu rezervného fondu, ktorá vyplýva z jeho názvu. Zákon o obecnom zriadení takisto bližšie nešpecifikuje využitie týchto zdrojov. Ale ako hovorím. Berme ich ako železnú rezervu. Okrem tohto fondu obec môže vytvárať iné peňažné fondy, ktoré môžu slúžiť na rôzne účely. Prebytok čerpania rozpočtu obce je známy oficiálne až po spracovaní záverečného účtu obce za kalendárny rozpočtový rok. Aj keď približná výška je určite známa hneď po doúčtovaní decembra a podľa stavu účtov. Realita? Obce skrátka ešte pred rozhodnutím, čo s prebytkom rozpočtu, ktorý je známy v záverečnom účte, dávajú prebytočné zdroje do rozpočtu na ďalší rok. Takto ich zastupiteľstvá schvaľujú. Vzniká absurdná situácia, v ktorej sa už od 1.1. nového rozpočtového roka používajú zdroje, o ktorých sa ešte nerozhodlo, keďže o ich využití sa bude rozhodovať až koncom mája, resp. pri schválení záverečného účtu. Aj takto sa kamufluje pred poslancami stav financií, takto sa klame zastupiteľstvo, že schvaľovanie použitia prebytku obce je len "účtovná úprava" ... keď som túto záležitosť prekukol, bolo mi hrozne. Pretože som sa nechal podobne zavádzať celý rok, aj keď mi tam hneď niečo nesedelo. V podobnom prostredí je takmer isté, že neexistuje prehľad o financiách, neexistuje finančné plánovanie ... ale čo chcem, keď na moju otázku, aká je bilancia bežného rozpočtu, nikto z kompetentných nevedel odpovedať, pretože nevedeli, čo chcem. Aj keď čo sú bežné príjmy a bežné výdavky špecifikuje zákon ... A ako posledné k tejto téme. Existujú obce, kde kompetentní vybielia rezervný fond, bez súhlasu zastupiteľstva, bez verejnej diskusie, podpíšu zmluvy, nedávajú informácie ani poslancom ... a nikto s tým nič nezmôže.

Toto sú jedny z vecí, ktoré ma šokovali v našej samospráve. A som si takmer istý, že sa vyskytujú aj u vás, vo vašej obci. Takže, čo s tým? Dokedy budeme ticho stáť a veriť, aj keď to nefunguje a zavádza sa? A tak málo by stačilo. Stačila by tá spomínaná TRANSPARENTNOSŤ a úprimnosť. Stačilo by dať ľuďom možnosť sa vyjadriť a dopriať im stráviteľné informácie. A samy by sa mohli rozhodnúť, ktorým smerom chcú ísť. Takže prečo sa hráme na osvietených a všemocných? Či skorej chránime naše EGO a naoko neotrasiteľnú pozíciu? Ale ako dlho nám to vydrží ...

Preto prajem nám všetkým trpezlivosť, úprimnosť, pokoru, ochotu počúvať ostatných a pokojne diskutovať. Prajem slovenskej samospráve uprimných a férových ľudí bez ziskuchtivosti a obmedzenosti a úprimným a férovým ľuďom trpezlivost, silu a čas sa angažovať ...  Nech je rok 2012 zmenou, zmenou pozitívnou v prospech občianskej transparentnej spoločnosti.

S pozdravom Filip ...

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

SVET

Minúta po minúte: Mexiko ničí ďalšie zemetrasenie, má už 248 obetí

Zabíjali padajúce budovy, medzi obeťami sú aj deti.

KOMENTÁRE

Ficovi nestačila porážka Danka, potreboval ho úplne zosmiešniť

Čo by Fico nesmel urobiť, ak by postupoval podľa ústavy.


Už ste čítali?